सामाग्री आपूर्तिका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

कोशिश संस्थाले हाल विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिडको महामारीबाट प्रभावित तनहुँ, गोरखा, कास्की र लमजुङ जिल्लाका केहि स्थानीय तहहरुमा खाद्यान्न तथा स्वास्थ्य सरसफाई सामाग्रीहरु वितरण गर्न लागिएकोले इच्छुक इजाजत प्राप्त दर्तावाला फर्म/आपूर्तिकर्ताहरुलाई तल उल्लेखित आवश्यक कागजात सहित यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिन (२०७८।०५।१४) भित्र कार्यालय समयमा दरभाउ पत्र खामबन्दी गरी अथवा तलको इमेल लिंक मार्फत पेश गर्नका लागि आह्वान गरिन्छ ।

procurement@koshishnepal.org